Pavasario negandos

Naktį iki – 10 C paspaudžiantis šaltis ir dienomis iš švininių debesų pažyrančios snaigės sparnuočius vėl gena sugrįžti prie jau pamirštų lesyklų. Be įprastų žaliukių, zylių ar žvirblių, kurie čia sukinėjosi visą žiemą, bendroje draugėje šmirinėja kikiliai, juodieji strazdai, strazdai giesmininkai, liepsnelės, netikėtai kyšteli erškėtžvirblis. Užgriuvusi žvarba anksti parlėkusius paukščius verčia ieškoti papildomo peno.

Atmintyje prabunda tragiško 1986 m. pavasario prisiminimai. Tąsyk balandžio 11 – 15 d. netikėtai sugrįžo žiema. Stipriai pasnigo, kilo pūga, oro temperatūra nukrito iki – 10-12 C, susidarė apie 30 cm sniego danga. Jau pirmą pavakarę nebesurasdami maisto paukščiai ėmė telktis prie dar neužšalusių upelių, nes ledas sukaustė balas, tvenkinius ir ežerus. Atidarius duris, ieškodamos maisto ir šilumos, dūminės raudonuodegės, liepsnelės ir baltosios kielės brovėsi į kambarius. Tvartuose ir kluonuose telkėsi strazdai, kurie kartu su vištomis lesė joms nuneštus pašarus. Dauguma paukščių žuvo jau po dviejų dienų – balandžio 13 d. Tą dieną pro Marcinkonis pratekančio upelio maždaug pusantro kilometro pakrantės ruože rasti 53 sparnuočių kūnai. Jų tarpe buvo 22 liepsnelės, 19 strazdų giesmininkų, 8 baltabruviai strazdai, 2 baltosios kielės, 1 paprastasis kikilis, 1 pilkoji pečialinda. Ties upeliu spietėsi leisgyvių strazdų ir liepsnelių pulkeliai. Paukščius galima buvo liesti ir gaudyti rankomis. Jie tupėjo sniege ar pleveno aplinkui, tarsi drugeliai. Pabandžius juos gelbėti, strazdai namuose nugaišdavo per 2 – 3 val.  Pragaištingą šaltį pavyko geriau išgyventi smilginiams, juodiesiems ir amaliniams strazdams, varnėnams, karetaitėms, brastiniams tilvikams, perkūno oželiams, slankoms. Tikromis skerdyklomis tapo pravažinėti keliai, prie kurių telkėsi dideli paukščių pulkai. Nusilpę sparnuočiai laiku nepakildavo artėjant automobiliams ir buvo sutraiškomi. Prie kelių daugiausiai žuvo kikilių. Dalis plėšrių paukščių pasinaudojo šią neganda, nes jie lesė pražuvėlius. Tai varnos, kėkštai, krankliai, paukštvanagiai, suopiai ar gandrai.

Svilikas. Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Dabartinis atšalimas sparnuočiams nepavojingas, nes nakties šaltis greitai išsikvepia, dienomis atšyla, o plonytė sniego danga bemat ištirpsta. Praeis dar viena kita diena ir pavasaris įsigalės, vėl miškai ir laukai suskambės paukščių giesmėmis, o mes ir vėl kviečiame jus pratęsti stebėjimus ir pildyti Lietuvos perinčių paukščių atlasą.

Tekstą parengė Eugenijus Drobelis


Reti stebėjimai

2020-06-03
Ixobrychus minutus
2020-06-03
Luscinia svecica
2020-06-01
Acrocephalus dumetorum
2020-06-05
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Psittacula krameri LOFK
2020-06-03
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Circus cyaneus
2020-06-01
Gavia arctica
2020-06-03
Ixobrychus minutus
2020-06-03
Acrocephalus dumetorum