Naujienos

Niedaus ornitologiniame draustinyje atliktas pirmasis perinčių upinių žuvėdrų monitoringas

2019 m. gegužės 21 dieną atliktas pirmasis detalus perinčių upinių žuvėdrų monitoringas Niedaus ornitologiniame draustinyje. Ankstesnių stebėjimų metu buvo vertinama tik preliminari į perimvietes sugrįžusių žuvėdrų gausa ir atskridimo laikas. Tuo tarpu detalaus monitoringo tikslas – įvertinti upinių žuvėdrų populiacijos gausą ir perėjimo sėkmingumą, stebėti projekto metu įgyvendintų gamtotvarkos priemonių veiksmingumą.


Europos Sąjungos Paukščių direktyvai – 40 metų (atnaujinta, video)

Pirmajam ES gamtos srities teisės aktui, Paukščių direktyvai, šiemet sukanka 40 metų. Paukščių direktyva priimta padidėjus susirūpinimui dėl aplinkos taršos, buveinių nykimo ir netausios veiklos dėl ko mažėja Europos laukinių paukščių populiacijos. Direktyva siekiama pabrėžti, kad laukiniai paukščiai, kurių dauguma yra migruojantys paukščiai, yra bendras valstybių turtas ir kad, siekiant juos veiksmingai apsaugoti, būtina bendradarbiauti nepaisant sienų. Paukščių direktyva yra svarbiausias Europos paukščių apsaugai skirtas ES teisės aktas, kurį priimant 1979 m. ES sudarė tik devynios valstybės narės. 


Gegužės 21 dieną Europos Sąjungoje minima Natura 2000 diena

Natura 2000 tai saugomų gamtinių teritorijų tinklas, kurį sudaro visose šalyse narėse pagal Paukščių ir Buveinių direktyvų reikalavimus įsteigtos specialios saugomos teritorijos – Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST). Viso Europoje yra kiek daugiau nei 27000 Natura 2000 teritorijų, kurių bendras plotas viršija 1 milijoną kvadratinių kilometrų.  Lietuvoje yra 84 PAST ir 475 BAST – Natura 2000 tinklui priskiriamos specialios paskirties saugomos teritorijos. Natura 2000 diena minima siekiant priminti ES piliečiams apie neįkainuojamas gamtos vertybes, kurios visų mūsų bendru sutarimu saugomos šiose teritorijose, ir yra puikus žmogaus ir gamtos interesų darnos pavyzdys. Minėdami šią dieną žmonės parodo, kad jiems rūpi rūšių ir gamtinių buveinių išsaugojimas ateities kartoms.


Stebėkite gyvai ketvirtąjį pelėsakalių šeimynos sezoną!

Pamėgę stebėti ant Klaipėdos universiteto stogų įsikūrusios paprastųjų pelėsakalių šeimynos gyvenimą, gali ir vėl tai daryti – šeimyna grįžo į inkilą, šiuo metu patelė dar vis deda kiaušinius ir tuo pačiu metu juos peri. Patinas kas kelios valandos atneša patelei sugautą grobį, o kol patelė lesa, jis užsiima kiaušinių šildymu. Pernai šį inkilą sėkmingai paliko šeši jaunikliai, tuo tarpu kai kitos poros vidutiniškai užaugino po tris jauniklius.


Nemune šalia Vilkijos pilama sala mažosioms ir upinėms žuvėdroms

Nemune šalia Vilkijos šalia jau prieš keletą metų susiformavo smėlio sala, kurią noriai "okupavo" paukščiai. Šiemet greta senesnės ėmė formuotis dar viena mažytė salelė. Pasitarus su žuvėdrų apsaugai skirto LIFE projekto partneriu – VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“ (VVKD), buvo priimtas sprendimas ją padidinti ir suformuoti gerokai didesnę salą paukščiams dar šiam perėjimo sezonui. Šiuos darbus, kaip numatyta projekto paraiškoje, turi įgyvendinti VVKD.


Aptartos salų formavimo galimybės Nemuno žemupyje

Š.m. gegužės 16 d. Lietuvos ornitologų draugijos nariai, kartu su Nemuno deltos regioninio parko ir Vidaus vandens kelių direkcijos atstovais, surengė išvyką Nemunu. Vidaus vandens kelių direkcijos priežiūros laivu praplauktas Nemuno ruožas nuo Rusnės iki Galzdonų.


Žurnalas "Paukščiai" NR.41 prenumeratorius pasieks ateinančią savaitę

Informuojame, kad dėl spausdinimo broko žurnalas pasieks skaitytojus ateinančią savaitę. Leidykla nesutiko priimti nekokybiško gaminio tad teko ieškoti kitos spaustuvės ir derintis su paštu dėl platinimo terminų. 


Skaičiuojame juoduosius peslius

Lietuvos ornitologų draugijos sekretoriatas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos užsakymu vykdo juodojo peslio tyrimus dėl jo gausos ir apsaugos būklės Lietuvoje nustatymo. Darbai bus atliekami trejus metus ir jiems vykdyti suburta patyrusių ornitologų grupė. Tačiau, siekiant kuo tiksliau įvertinti juodojo peslio dabartinę būklę mūsų šalyje, LOD sekretoriatas kviečia LOD narius ar kitus gamta besidominčius žmones pagal galimybes padėti atlikti šių paukščių inventorizaciją. Norinčiuosius prašome kreiptis į juodojo peslio inventorizaciją koordinuojantį LOD darbuotoją Eugenijų Drobelį eugenijus.drobelis@birdlife.lt Pasiryžusiems talkinti bus atsiųstas tyrimų apskaitos lapas.


Nemuno salų tvarkymo rezultatai daug žadantys

2008-2011 metais joje perėdavo nuo dešimties iki daugiau 30 šios rūšies porų. Kai kuriais metais jos įsikurdavo smėlėtuose aukštesnės salos plotuose, o esant žemam nemuno upės vandens lygiui – greta susiformavusiose seklumose. Kai kuriais metais jų kaimynystėje įsikurdavo ir ne mažiau upinių žuvėdrų porų. Tačiau vėliau, dėl salų užaugimo žole, perinčių mažųjų žuvėdrų skaičius palaipsniui, bet sparčiai mažėjo ir prieš penkerius metus čia ne kasmet įsikurdavo tik pavienės poros.


Gegužės 4 d. vykusių Paukščių stebėjimo bokšteliuose varžybų rezultatai

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su Suomijos ir kitų šalių Birdlife partneriais rengia neformalias paukščių stebėjimo varžybas bokšteliuose. Šių varžybų mintis yra gerai praleisti laiką stebint paukščius gamtoje, o taip pat populiarinti paukščių stebėjimą visuomenėje. Suomijoje tokios varžybos vyksta jau 26-tą kartą, Švedijoje – 9-tą, o Danijoje 5-tą kartą. Lietuvoje šios varžybos vyko 4-tą kartą.


Reti stebėjimai

2019-11-18
Phylloscopus collybita tristis
2019-11-18
Phylloscopus collybita
2019-11-18
Sylvia atricapilla
2019-11-17
Tringa ochropus
2019-11-17
Eremophila alpestris
2019-11-16
Phylloscopus collybita
2019-11-16
Ardea alba
2019-11-16
Anthus petrosus
2019-11-16
Ardea alba
2019-11-16
Ardea alba