Naujienos

Kviečiame pasirašyti peticiją "PUNIOS ŠILAS - PADĖKITE GELBĖTI!"

Raginame visuomenę būti aktyviai ir išreikšti principingą poziciją ginant viešąjį interesą ir neįkainuojamą Lietuvos gamtos vertybę – Punios šilą, pasirašant šią peticiją, kuria visi bendrai reikalaujame LR Aplinkos ministeriją, ir atsakingą ministrą Kęstutį Mažeiką:
- Atnaujinti ir užbaigti Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) koregavimo (specialiojo planavimo) procesą, pradėtą Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymu „Dėl Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo) koregavimo ir planavimo darbų patvirtinimo“;
- Įgyvendinti Punios šilo gamtinio rezervato ir Punios šilo botaninio-zoologinio draustinio apjungimą į bendrą – Punios šilo gamtinio rezervato teritoriją.


Baltarusijoje vyks kasmetinės paukščių stebėtojų varžybos

Rugsėjo 7-ąją dieną baltarusių ornitologų draugija APB (Birdlife Belarus) organizuoja paukščių stebėtojų varžybas. Šiais metais varžybos planuojamos pietvakarinėje Baltarusijos dalyje, Bresto srityje.


Lietuvos ir Japonijos mokslininkai bendradarbiauja tyrinėdami mažąsias žuvėdras

2014 metais mūsų šalyje Lietuvos Edukologijos universiteto kartu su tyrėjais iš Japonijos pradėtas projektas „Šiaurės Rytų Europos mažosios žuvėdros Sterna/Sternula albifrons populiacijos produktyvumas, svarbiausios grėsmės ir sezoninių migracijų keliai“ sėkmingai tęsiamas toliau. 


Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejui – 100 metų

2019 m. liepos mėn. 15 dieną Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus mini savo veiklos 100- metį. Tai vienas seniausių muziejų respublikoje ir vienintelis tokio pobūdžio muziejus Pabaltijyje.


Pragaištingos sausros pasekmės

Dainavos kraštą užklupusi ilgalaikė sausra sukėlė neatitaisomą žalą gyvajai gamtai. Neįtikėtinai nusekus Nemunui, ties Lipliūnais salose įsikūrusią rudagalvių kirų, upinių ir mažųjų žuvėdrų koloniją ištiko pragaištis.


Dideli pokyčiai Nemuno salose ties Lipliūnais

Lietuvos ornitologų draugija jau anksčiau atliko Nemuno salų ties Lipliūnais pirmuosius tvarkymo darbus. Šiuo metu vykdomas upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos projektas užtikrins ilgalaikę tinkamą žuvėdroms veistis salų būklę. Jau šiais metais buvo stebėti akivaizdūs ir džiuginantys paukščių sąstato bei jų gausumo pokyčiai.


Nemuno salos kupinos sparnuočių šurmulio

Paukščių veisimosi metas pamažėle baigiasi. Tačiau sausros išsekintų upių vagose atsivėrusiose seklumose vis dar telkiasi gausūs paukščių pulkai. Į vieną draugę susitelkę upinės ir mažosios žuvėdros, rudagalviai kirai, upiniai kirlikai, krantiniai tilvikai, įvairios antys ir kiti sparnuočiai.


Savaitgalį vyko renginys „Žalia varna 2019“

Šių metų birželio 28-30 d. savaitgalį, mėnesiu anksčiau nei tradiciškai Druskininkų apylinkėse esančio Ašarėlio ež. pakrantėje būrys paukščiais besidominčių žmonių susirinko į tradicinį renginį „Žalia varna 2019“. 


Paukščių apsaugai svarbiose teritorijose „Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių“ ir „Nemunas tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio“ buvo vykdomas upinių ir mažųjų žuvėdrų monitoringas

Lietuvos ornitologų draugijos vykdomo projekto „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ partneris Nemuno kilpų regioninio parko direkcija šiais metais pradėjo upinių ir mažųjų žuvėdrų veisimosi sėkmingumo ir veisimosi buveinių tyrimų darbus. 


Novaraisčio ornitologiniame draustinyje buvo vykdomas upinių žuvėdrų monitoringas

2019 birželio 2 dieną Novaraisčio ornitologiniame draustinyje vykdytas pirmasis perinčių upinių žuvėdrų monitoringas. Atkūrus net keletą plikų durpių salų, upinės žuvėdros šiemet Novaraistyje  įsikūrė trijose iš jų atskirai nuo kaspijinių kirų, kurie okupavo didžiąsias durpių salas. Didžiausia upinių žuvėdrų kolonija, kurioje buvo 65 poros, įsikūrė vakarinėje durpyno dalyje esančioje saloje. Čia upinės žuvėdros peri kartu su paprastaisiais ir keletu rudagalvių kirų. Dar 18 žuvėdrų porų deda kiaušinius gretimoje, rudagalvių kirų užimtoje saloje, o 5 poros peri nedidelėje salelėje šiauriniame pakraštyje. Lizduose rasti sudėti 192 žuvėdrų kiaušiniai. Paukščių dėtys buvo labai skirtingos - kai kurios poros buvo sudėjusios tik po vieną kiaušinį, o kituose lizduose jaunikliai jau greitai turėjo ristis.


Reti stebėjimai

2019-11-18
Phylloscopus collybita tristis
2019-11-18
Phylloscopus collybita
2019-11-18
Sylvia atricapilla
2019-11-17
Tringa ochropus
2019-11-17
Eremophila alpestris
2019-11-16
Phylloscopus collybita
2019-11-16
Ardea alba
2019-11-16
Anthus petrosus
2019-11-16
Ardea alba
2019-11-16
Ardea alba