LOD garbės nariai

Vytautas Logminas

1932 01 28 – 2018 07 22

Vytautas Vladislovas Logminas gimė 1932 m. sausio 28 d. Porų km. (Ukmergės apsk.). 1950 m. jis baigė Vilniaus 1-ąją vidurinę mokyklą. Būdamas mokinys jau domėjosi paukščiais, gamino ir kėlė įvairius inkilus paukščiams. Vaiko domėjimąsi paukščiais sužadino senelis, kuris vesdavosi jį į mišką stebėti paukščių, pažiūrėti ančių lizdų. Vilniaus universiteto Gamtos fakultete Vytautas Logminas 1955 m. įgijo biologo - zoologo specialybę. 1955–1958 m. jis Lietuvos MA Biologijos instituto aspirantas, 1958–1959 m. Biologijos instituto, o 1959–1964 m. Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1965–1969 m. vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1963–1969 m. Vytautas Logminas dar ir Gamtos apsaugos komisijos prie MA Prezidiumo mokslinis sekretorius. Nuo 1969 m. jis dirbo Vilniaus Pedagoginiame institute (nuo 1992 m. universitetas) Zoologijos katedros dėstytoju, docentu, nuo 1990 m. ėjo profesoriaus pareigas, o 1992 – 2001 m. dirbo Zoologijos katedros vedėju.


Teofilis Zubavičius

 1914 11 09 – 1993 11 12

Teofilis Zubavičius gimė 1914 m. lapkričio 9 d. Pasvalio raj., Kriklinių valsč. Dumbliūnėlių kaime pasiturinčių valstiečių Onos ir Jono Zubavičių šeimoje. Viso šeimoje augo 12 vaikų – 6 dukros ir 6 sūnūs. 1925 m. mirė tėvas ir šeima liko be maitintojo. Teofilis augo šalia Žaliosios girios, kuri viliojo vaikus paukščių balsais ir kitomis įdomybėmis. Teofilis Zubavičius lankė Januškų pradžios mokyklą, kurią baigė 1927 m. Vėliau jis mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurioje baigė 6 klases. Sunki šeimos padėtis neleido jam tęsti mokslų – buvo priverstas įsidarbinti Panevėžio batų fabrike.


Reti stebėjimai

2020-04-05
Ciconia nigra
2020-04-06
Somateria mollissima
2020-04-05
Athene noctua LOFK
2020-04-05
Anser brachyrhynchus
2020-04-05
Branta bernicla
2020-04-05
Sylvia curruca
2020-04-04
Branta canadensis
2020-04-04
Branta canadensis
2020-04-04
Regulus ignicapilla
2020-04-02
Branta ruficollis