birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Kaupiama informacija

Atnaujinta 2020-10-06
 
Savo pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu: lofkmail@gmail.com
Sutrumpinimų paaiškinimas / Explanation of shortenings
LOFK / Lithuanian Rarity Commity: LOFK ženklu pažymėtų rūšių stebėjimus turi tvirtinti LOFK (reikia pildyti LOFK anketas) / no mark=not to be approved by LOFK, LOFK = LOFK is analysing all records.

 

Lietuviškas pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

Angliškas pavadinimas

 Renkama informacija

Juodoji gulbė

Cygnus atratus

Black Swan

Visi stebėjimai (18)

Gulbė nebylė

Cygnus olor

Mute Swan

 

Mažoji gulbė

Cygnus columbianus

Tundra Swan

V.15- IX.10 ir XII.01-II.29

Gulbė giesmininkė

Cygnus cygnus

Whooper Swan

XII.01-II.29

 Želmeninė žąsis

Anser fabalis

Taiga Bean Goose

V.20-IX.10 ir XII.01-III.01

Tundrinė žąsis

Anser serrirostris

Tundra Bean Goose

V.20-IX.10 ir XII.01-III.01

Trumpasnapė žąsis

Anser brachyrhynchus

Pink-footed Goose

Visi stebėjimai

Baltakaktė žąsis

Anser albifrons

Greater White-fronted Goose

VI.01-IX.10 ir XII.01-II.29

Mažoji žąsis

Anser erythropus

Lesser White-fronted Goose

Visi stebėjimai

Pilkoji žąsis

Anser anser

Greylag Goose

XII.01-II.29

Kalninė žąsis

Anser indicus

Bar-headed Goose

Visi stebėjimai (7)

Snieginė žąsis

Anser caerulescens

Snow Goose

Visi stebėjimai (4)

Kanadinė berniklė

Branta canadensis

Canada Goose

Visi stebėjimai

Šiaurinė kanadinė berniklė

Branta hutchinsii

Cackling Goose

Visi stebėjimai (7)

Baltaskruostė berniklė

Branta leucopsis

Barnacle Goose

VI.01-IX.10 ir XII.01-II.29

Paprastoji berniklė

Branta bernicla

Brant Goose

Visi stebėjimai

B.b.hrota - LOFK

Rudakaklė berniklė

Branta ruficollis

Red-breasted Goose

Visi stebėjimai

Egiptinė žąsis

Alopochen aegyptiaca

Egyptian Goose

LOFK (4)

Rudoji urvinė antis

Tadorna ferruginea

Ruddy Shelduck

LOFK (10)

Urvinė antis

Tadorna tadorna

Common Shelduck

XI.01-III.10

ir visi stebėjimai vidaus vandenys (išskyrus Klaipėdos aps. ir Pagėgiu s.

Miškinė antis

Aix sponsa

Wood Duck

Visi stebėjimai (7)

Mandarininė antis

Aix galericulata

Mandarin Duck

Visi stebėjimai

Eurazinė cyplė

Mareca penelope

Eurasian Wigeon

XII.01-II.29

Amerikinė cyplė

Mareca americana

American Wigeon

LOFK (6)

Puikioji cyplė

Mareca sibilatrix

Chiloe Wigeon

Visi stebėjimai (3)

Pilkoji antis

Mareca strepera

Gadwall

XII.01-II.29

Rudagalvė kryklė

Anas crecca

Eurasian Teal

XII.01-II.29

Didžioji antis

Anas platyrhynchos

Mallard

 

Smailiauodegė antis

Anas acuta

Northern Pintail

XII.01-II.29

Dryžagalvė kryklė

Spatula querquedula

Garganey

XII.01-III.15

Šaukštasnapė antis

Spatula clypeata

Northern Shoveler

XII.01-III.15

Šalminė antis

Netta rufina

Red-crested Pochard

Visi stebėjimai

Rudagalvė antis

Aythya ferina

Common Pochard

XII.01-II.29

Rudė

Aythya nyroca

Ferruginous Duck

Visi stebėjimai

Kuoduotoji antis

Aythya fuligula

Tufted Duck

 

Žiloji antis

Aythya marila

Greater Scaup

XII.01-II.29 (tik vidaus vandenyse)

Paprastoji gaga

Somateria mollissima

Common Eider

Visi stebėjimai

Skiauterėtoji gaga

Somateria spectabilis

King Eider

LOFK (4)

Sibirinė gaga

Polysticta stelleri

Steller's Eider

Visi stebėjimai

Islandinė antis

Histrionicus histrionicus

Harlequin Duck

LOFK (1)

Ledinė antis

Clangula hyemalis

Long-tailed Duck

VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse

Juodoji antis

Melanitta nigra

Common Scoter

VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse

Nuodėgulė

Melanitta fusca

Velvet Scoter

VI.01-VIII.31 ir visi stebėjimai vidaus vandenyse

Klykuolė

Bucephala clangula

Common Goldeneye

 

Baltakuodė klykuolė

Bucephala albeola

Bufflehead

Visi stebėjimai (1)

Mažasis dančiasnapis

Mergellus albellus

Smew

V.15-VIII.31

Vidutinis dančiasnapis

Mergus serrator

Red-breasted Merganser

V.01-VIII.31 (visur) ir visi stebėjimai vidaus vandenyse

Didysis dančiasnapis

Mergus merganser

Common Merganser

 

Baltagalvė stačiauodegė antis

Oxyura leucocephala

White-headed Duck

Visi stebėjimai (1)

Jerubė

Tetrastes bonasia

Hazel Grouse

 

Žvyrė

Lagopus lagopus

Willow Ptarmigan

LOFK (nuo 1984 m. – 10)

Tetervinas

Lyrurus tetrix

Black Grouse

 

Kurtinys

Tetrao urogallus

Western Capercaillie

 

Kurapka

Perdix perdix

Grey Partridge

 

Putpelė

Coturnix coturnix

Common Quail

X.01-IV.15

Paprastasis fazanas

Phasianus colchicus

Common Pheasant

Visi stebėjimai

Auksinis fazanas

Chrysolophus pictus

Golden Pheasant

Visi stebėjimai

Sidabrinis fazanas

Lophura nycthemera

Silver pheasant

Visi stebėjimai

Karališkasis fazanas

Syrmaticus reevesii Reeves's pheasant Visi stebėjimai

Rudakaklis naras

Gavia stellata

Red-throated Loon

XII.01-III.15 (tik vidaus vandenyse) ir VI.01-VIII.31

Juodakaklis naras

Gavia arctica

Black-throated Loon

XII.01-III.15 (tik vidaus vandenyse) ir VI.01-VIII.31

Ledinis naras

Gavia immer

Common Loon

LOFK (4)

Geltonsnapis naras

Gavia adamsii

Yellow-billed Loon

LOFK (8)

Mažasis kragas

Tachybaptus ruficollis

Little Grebe

XII.01-III.15

Ausuotasis kragas

Podiceps cristatus

Great Crested Grebe

XII.01-III.15 (tik vidaus vandenyse)

Rudakaklis kragas

Podiceps grisegena

Red-necked Grebe

XII.01-III.15

Raguotasis kragas

Podiceps auritus

Horned Grebe

Visi stebėjimai

Juodakaklis kragas

Podiceps nigricollis

Black-necked Grebe

XI.01-III.15

Šiaurinis audrašauklis

Oceanodroma leucorhoa

Leach's Storm Petrel

LOFK (1)

Šiaurinis padūkėlis

Morus bassanus

Northern Gannet

LOFK (5)

Didysis kormoranas

Phalacrocorax carbo

Great Cormorant

XII.01-II.29 (tik vidaus vandenyse)

Kuoduotasis kormoranas

Phalacrocorax aristotelis

European Shag

LOFK (1)

Mažasis kormoranas

Microcarbo pygmeus

Pygmy Cormorant

LOFK (2)

Rožinis pelikanas

Pelecanus onocrotalus

Great White Pelican

LOFK (nuo 1980 m. – 23)

Garbanotasis pelikanas

Pelecanus crispus

Dalmatian Pelican

LOFK (2)

Didysis baublys

Botaurus stellaris

Eurasian Bittern

XII.01-II.29

Mažasis baublys

Ixobrychus minutus

Little Bittern

Visi stebėjimai

Naktikovis

Nycticorax nycticorax

Black-crowned Night Heron

LOFK (3)

Ibiškasis garnys

Bubulcus ibis

Western Cattle Egret

LOFK (2)

Mažasis baltasis garnys

Egretta garzetta

Little Egret

LOFK (14)

Didysis baltasis garnys

Ardea alba

Great Egret

XII.01-III.15

Pilkasis garnys

Ardea cinerea

Grey Heron

 

Purpurinis garnys

Ardea purpurea

Purple Heron

LOFK (4)

Geltonasis garnys

Ardeola ralloides Squacco Heron LOFK (1)

Juodasis gandras

Ciconia nigra

Black Stork

IX.15-III.20

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

White Stork

IX.15-III.15

Rudasis ibis

Plegadis falcinellus

Glossy Ibis

LOFK (9)

Šventasis ibis

Threskiornis aethiopicus

African Sacred Ibis

Visi stebėjimai (1)

Girnovė

Platalea leucorodia

Eurasian Spoonbill

LOFK (10)

Paprastasis flamingas

Phoenicopterus roseus

Greater Flamingo

LOFK (10)

Vapsvaėdis

Pernis apivorus

European Honey Buzzard

X.01-V.01

Juodasis peslys

Milvus migrans

Black Kite

X.01-III.15

Rudasis peslys

Milvus milvus

Red Kite

X.15-III.15

Jūrinis erelis

Haliaeetus albicilla

White-tailed Eagle

 

Baltapetis jūrinis erelis

Haliaeetus pelagicus Steller's Sea Eagle Visi stebėjimai

Palšasis grifas

Gyps fulvus

Griffon Vulture

LOFK (3)

Gyvatėdis

Circaetus gallicus

Short-toed Snake Eagle

Visi stebėjimai

Nendrinė lingė

Circus aeruginosus

Western Marsh Harrier

XI.01-III.15

Javinė lingė

Circus cyaneus

Hen Harrier

V.15-VIII.31 ir XII.01-II.29

Stepinė lingė

Circus macrourus

Pallid Harrier

Visi stebėjimai

Pievinė lingė

Circus pygargus

Montagu's Harrier

X.01-III.15

Vištvanagis

Accipiter gentilis

Northern Goshawk

 

Paukštvanagis

Accipiter nisus

Eurasian Sparrowhawk

 

Paprastasis suopis

Buteo buteo

Common Buzzard

 

Stepinis suopis

Buteo rufinus

Long-legged Buzzard

LOFK (13)

Tūbuotasis suopis

Buteo lagopus

Rough-legged Buzzard

V.01-IX.15

Mažasis erelis rėksnys

Clanga pomarina

Lesser Spotted Eagle

X.01-III.15

Didysis erelis rėksnys

Clanga clanga

Greater Spotted Eagle

LOFK (nuo 1991 m. – 41)

Nepalinis erelis

Aquila nipalensis

Steppe Eagle

LOFK (3)

Karališkasis erelis

Aquila heliaca

Eastern Imperial Eagle

LOFK (6)

Kilnusis erelis

Aquila chrysaetos

Golden Eagle

Visi stebėjimai

Nykštukinis erelis

Hieraaetus pennatus

Booted Eagle

LOFK (10)

Žuvininkas

Pandion haliaetus

Western Osprey

X.15-III.15

Stepinis pelėsakalis

Falco naumanni

Lesser Kestrel

LOFK (1)

Paprastasis pelėsakalis

Falco tinnunculus

Common Kestrel

XI.01-III.15` (išskyrus pajūrį)

Raudonkojis sakalas

Falco vespertinus

Red-footed Falcon

Visi stebėjimai

Startsakalis

Falco columbarius

Merlin

V.01-IX.10, XII.01-III.15

Sketsakalis

Falco subbuteo

Eurasian Hobby

X.01-IV.20

Eleonoros sakalas

Falco eleonorae

Eleonora's Falcon

LOFK (1)

Taurusis sakalas

Falco cherrug

Saker Falcon

LOFK (1)

Medžioklinis sakalas

Falco rusticolus

Gyrfalcon

LOFK (14)

Sakalas keleivis

Falco peregrinus

Peregrine Falcon

V.01-VIII.15 ir XII.01-II.29

Ilgasnapė vištelė

Rallus aquaticus

Water Rail

XII.01-III.15

Švygžda

Porzana porzana

Spotted Crake

X.01-III.31

Plovinė vištelė

Porzana parva

Little Crake

IX.15-IV.25

Mažoji švygžda

Porzana pusilla

Baillon's Crake

LOFK (1)

Griežlė

Crex crex

Corn Crake

X.01-IV.15

Nendrinė vištelė

Gallinula chloropus

Common Moorhen

XII.01-II.29

Laukys

Fulica atra

Eurasian Coot

 

Pilkoji gervė

Grus grus

Common Crane

XI.20-II.29

Puošnusis einis

Chlamydotis undulata

Houbara Bustard

LOFK (1)

Didysis einis

Otis tarda

Great Bustard

LOFK (4)

Jūršarkė

Haematopus ostralegus

Eurasian Oystercatcher

XI.01-III.15

Kojūkas

Himantopus himantopus

Black-winged Stilt

LOFK (5)

Avocetė

Recurvirostra avosetta

Pied Avocet

Visi stebėjimai

Storkulnis

Burhinus oedicnemus

Eurasian Stone-curlew

LOFK (3)

Juodasparnė kregždūnė

Glareola nordmanni

Black-winged Pratincole

LOFK (2)

Upinis kirlikas

Charadrius dubius

Little Ringed Plover

X.01-III.31

Jūrinis kirlikas

Charadrius hiaticula

Common Ringed Plover

V.01-VII.15 (išskyrus Klaipėdos apsk.) ir XI.01-III.15 (visur)

Juodakojis kirlikas

Charadrius alexandrinus

Kentish Plover

LOFK (1)

Mornelis

Charadrius morinellus

Eurasian Dotterel

LOFK (6)

Tundrinis sėjikas

Pluvialis fulva

Pacific Golden Plover

LOFK (1)

Amerikinis sėjikas

Pluvialis dominica

American Golden Plover

LOFK (1)

Dirvinis sėjikas

Pluvialis apricaria

European Golden Plover

XII.01-II.29

Jūrinis sėjikas

Pluvialis squatarola

Grey Plover

VI.01-VII.10 ir XII.01-IV.15

Baltauodegė pempė

Vanellus leucurus

White-tailed Lapwing

LOFK (1)

Paprastoji pempė

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

XII.01-II.29

Islandinis bėgikas

Calidris canutus

Red Knot

XI.01-IV.30

ir visi stebėjimai šalies viduje

Smiltinukas

Calidris alba

Sanderling

XI.01-VII.15

Mažasis bėgikas

Calidris minuta

Little Stint

X.15-V.10

Teminko bėgikas

Calidris temminckii

Temminck's Stint

X.01-IV.25

Raibakrūtis bėgikas

Calidris melanotos

Pectoral Sandpiper

LOFK (5)

Lenktasnapis bėgikas

Calidris ferruginea

Curlew Sandpiper

IX.20-V.20

Jūrinis bėgikas

Calidris maritima

Purple Sandpiper

LOFK (9)

Juodakrūtis bėgikas

Calidris alpina

Dunlin

XI.15-IV.15

Plokščiasnapis bėgikas

Calidris falcinellus

Broad-billed Sandpiper

Visi stebėjimai

Gaidukas

Calidris pugnax

Ruff

XI.01-III.31

Oželis nykštukas

Lymnocryptes minimus

Jack Snipe

XII.01-II.29 ir V.15-VIII.31

Perkūno oželis

Gallinago gallinago

Common Snipe

XII.01-II.29

Stulgys

Gallinago media

Great Snipe

IX.01-III.31

Slanka

Scolopax rusticola

Eurasian Woodcock

XII.01-III.15

Paprastasis griciukas

Limosa limosa

Black-tailed Godwit

X.15-III.20

Laplandinis griciukas

Limosa lapponica

Bar-tailed Godwit

XI.01-IV.30 ir visi stebėjimai (išskyrus Klaipėdos apskr.)

Vidutinė kuolinga

Numenius phaeopus

Whimbrel

IX.01 - IV.15 ir V.01-VII.31

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

Eurasian Curlew

X.15-III.20

Tamsusis tilvikas

Tringa erythropus

Spotted Redshank

XI.01-III.31

Raudonkojis tulikas

Tringa totanus

Common Redshank

XI.01-III.15

Kūdrinis tilvikas

Tringa stagnatilis

Marsh Sandpiper

Visi stebėjimai

Žaliakojis tulikas

Tringa nebularia

Common Greenshank

XI.01-III.31

Brastinis tilvikas

Tringa ochropus

Green Sandpiper

X.01-III.15

Tikutis

Tringa glareola

Wood Sandpiper

X.10-IV.20

Terekija

Xenus cinereus

Terek Sandpiper

LOFK (13)

Krantinis tilvikas

Actitis hypoleucos

Common Sandpiper

X.01-IV.15

Dėmėtasis krantinis tilvikas

Actitis macularius

Spotted Sandpiper

LOFK (1)

Akmenė

Arenaria interpres

Ruddy Turnstone

X.15-IV.30 ir visi stebėjimai šalies viduje

Apvaliasnapis plaukikas

Phalaropus lobatus

Red-necked Phalarope

Visi stebėjimai

Plokščiasnapis plaukikas

Phalaropus fulicarius

Red Phalarope

LOFK (6)

Bukauodegis plėšikas

Stercorarius pomarinus

Pomarine Jaeger

LOFK (19)

Smailiauodegis plėšikas

Stercorarius parasiticus

Parasitic Jaeger

Visi stebėjimai

Ilgauodegis plėšikas

Stercorarius longicaudus

Long-tailed Jaeger

LOFK (15)

Didysis plėšikas

Stercorarius skua

Great Skua

LOFK (6)

Kiras kvatoklis

Ichthyaetus ichthyaetus

Pallas's Gull

LOFK (3)

Juodagalvis kiras

Ichthyaetus melanocephalus

Mediterranean Gull

Visi stebėjimai

Karibinis kiras

Leucophaeus atricilla

Laughing Gull

LOFK (1)

Bonaparto kiras

Chroicocephalus philadelphia

Bonaparte's Gull

LOFK (1)

Rudagalvis kiras

Chroicocephalus ridibundus

Black-headed Gull

 

Laibasnapis kiras

Chroicocephalus genei

Slender-billed Gull

LOFK (1)

Paprastasis kiras

Larus canus

Mew Gull

 

Silkinis kiras

Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull

XII.01-III.15

L.f.heuglini - visi stebėjimai;

L.f.intermedia - LOFK

L.f.graellsii - visi stebėjimai;

Sidabrinis kiras

Larus argentatus

European Herring Gull

 

Kaspijinis kiras

Larus cachinnans

Caspian Gull

 

Geltonkojis kiras

Larus michahellis

Yellow-legged Gull

LOFK (nuo 2016 m. – 3)

Tolimųjų Rytų kiras

Larus schistisagus

Slaty-backed Gull

LOFK (1)

Mažasis poliarinis kiras

Larus glaucoides

Iceland Gull

LOFK (1)

Didysis poliarinis kiras

Larus hyperboreus

Glaucous Gull

LOFK (21)

Balnuotasis kiras

Larus marinus

Great Black-backed Gull

 

Rožinis kiras

Rhodostethia rosea

Ross's Gull

LOFK (1)

Tripirštis kiras

Rissa tridactyla

Black-legged Kittiwake

I.01-XII.31

Skeltauodegis kiras

Xema sabini

Sabine's Gull

LOFK (4)

Mažasis kiras

Hydrocoloeus minutus

Little Gull

XI.16-III.10

Plėšrioji žuvėdra

Hydroprogne caspia

Caspian Tern

V.20-VII.10 ir X.01-IV.15

Margasnapė žuvėdra

Thalasseus sandvicensis

Sandwich Tern

X.01-IV.15 ir visi stebėjimai nepajūryje

Upinė žuvėdra

Sterna hirundo

Common Tern

X.15-IV.05

Poliarinė žuvėdra

Sterna paradisaea

Arctic Tern

Visi stebėjimai

Mažoji žuvėdra

Sternula albifrons

Little Tern

IX.01-IV.20

Baltaskruostė žuvėdra

Chlidonias hybrida

Whiskered Tern

IX.01 - IV.30

Juodoji žuvėdra

Chlidonias niger

Black Tern

X.01-IV.20

Baltasparnė žuvėdra

Chlidonias leucopterus

White-winged Tern

IX.01 - IV.30

Laibasnapis narūnėlis

Uria aalge

Common Murre

Visi stebėjimai (išskyrus jūroje)

Alka

Alca torda

Razorbill

Visi stebėjimai (išskyrus jūroje)

Taistė

Cepphus grylle

Black Guillemot

Visi stebėjimai

Mažoji alka

Alle alle

Little Auk

LOFK (7)

Mormonas

Fratercula arctica

Atlantic Puffin

LOFK (1)

Stepinė vištelė

Syrrhaptes paradoxus

Pallas's Sandgrouse

LOFK (iki 1888 - 3)

Uolinis karvelis

Columba livia

Rock Dove

 

Uldukas

Columba oenas

Stock Dove

XII.01-II.29

Keršulis

Columba palumbus

Common Wood Pigeon

XII.01-II.29

Pietinis purplelis

Streptopelia decaocto

Eurasian Collared Dove

 

Paprastasis purplelis

Streptopelia turtur

European Turtle Dove

IX.15-IV.20

Ilgauodegis purplelis

Oena capensis

Namaqua Dove

Visi stebėjimai (1)

Kalita

Myiopsitta monachus

Monk Parakeet

Visi stebėjimai (1)

Kramerio papūga

Psittacula krameri

Rose-ringed Parakeet

LOFK (10)

Gegutė

Cuculus canorus

Common Cuckoo

X.01-IV.10

Liepsnotoji pelėda

Tyto alba

Western Barn Owl

Visi stebėjimai

Apuokėlis

Otus scops

Eurasian Scops Owl

LOFK (1)

Didysis apuokas

Bubo bubo

Eurasian Eagle-Owl

Visi stebėjimai

Baltoji pelėda

Bubo scandiacus

Snowy Owl

LOFK (12)

Raiboji pelėda

Surnia ulula

Northern Hawk-Owl

LOFK (27)

Žvirblinė pelėda

Glaucidium passerinum

Eurasian Pygmy Owl

 

Pelėdikė

Athene noctua

Little Owl

LOFK (nuo 1984 – 17)

Naminė pelėda

Strix aluco

Tawny Owl

 

Uralinė pelėda

Strix uralensis

Ural Owl

Visi stebėjimai

Laplandinė pelėda

Strix nebulosa

Great Grey Owl

LOFK (nuo 1933 m. – 7)

Mažasis apuokas

Asio otus

Long-eared Owl

 

Balinė pelėda

Asio flammeus

Short-eared Owl

Visi stebėjimai

Lututė

Aegolius funereus

Boreal Owl

 

Lėlys

Caprimulgus europaeus

European Nightjar

X.11-IV.25

Juodasis čiurlys

Apus apus

Common Swift

IX.16-IV.30

Blyškusis čiurlys

Apus pallidus

Pallid Swift

LOFK (1)

Baltapilvis aplinis čiurlys

Tachymarptis melba

Alpine Swift

LOFK (2)

Tulžys

Alcedo atthis

Common Kingfisher

 

Bitininkas

Merops apiaster

European Bee-eater

Visi stebėjimai

Žalvarnis

Coracias garrulus

European Roller

Visi stebėjimai

Kukutis

Upupa epops

Eurasian Hoopoe

X.01-III.31

Grąžiagalvė

Jynx torquilla

Eurasian Wryneck

IX.15-IV.15

Pilkoji meleta

Picus canus

Grey-headed Woodpecker

 

Žalioji meleta

Picus viridis

European Green Woodpecker

 

Juodoji meleta

Dryocopus martius

Black Woodpecker

 

Didysis margasis genys

Dendrocopos major

Great Spotted Woodpecker

 

Vidutinis margasis genys

Dendrocoptes medius

Middle Spotted Woodpecker

 

Sirinis margasis genys

Dendrocopos syriacus

SirianWoodpecker

 LOFK (1)

Mažasis margasis genys

Dryobates minor

Lesser Spotted Woodpecker

 

Baltnugaris genys

Dendrocopos leucotos

White-backed Woodpecker

 

Tripirštis genys

Picoides tridactylus

Eurasian Three-toed Woodpecker

 

Paprastasis stepinis vieversys

Melanocorypha calandra

Calandra Lark

LOFK (1)

Didysis trumpapirštis vieversys

Calandrella brachydactyla

Greater Short-toed Lark

LOFK (4)

Pilkasis trumpapirštis vieversys

Alaudala rufescens

Lesser Short-toed Lark

LOFK (1)

Kuoduotasis vieversys

Galerida cristata

Crested Lark

LOFK (nuo 2000 – 11)

Lygutė

Lullula arborea

Woodlark

XII.01-II.29

Dirvinis vieversys

Alauda arvensis

Eurasian Skylark

XII.01-II.29

Raguotasis vieversys

Eremophila alpestris

Horned Lark

Visi stebėjimai

Urvinė kregždė

Riparia riparia

Sand Martin

IX.15-IV.25

Šelmeninė kregždė

Hirundo rustica

Barn Swallow

X.21-IV.15

Daūrinė kregždė

Cecropis daurica

Red-rumped Swallow

LOFK (1)

Langinė kregždė

Delichon urbicum

Common House Martin

X.01-IV.20

Rytinė langinė kregždė

Delichon dasypus Asian House Martin LOFK (1)

Dirvoninis kalviukas

Anthus campestris

Tawny Pipit

X.01-IV.20

Rišaro kalviukas

Anthus richardi

Richard's Pipit

LOFK (3)

Miškinis kalviukas

Anthus trivialis

Tree Pipit

X.15-IV.15

Tundrinis kalviukas

Anthus gustavi

Pechora Pipit

LOFK (1)

Pievinis kalviukas

Anthus pratensis

Meadow Pipit

XII.01-II.29

Rudagurklis kalviukas

Anthus cervinus

Red-throated Pipit

LOFK (31)

Vandeninis kalviukas

Anthus spinoletta

Water Pipit

LOFK (4)

Uolinis kalviukas

Anthus petrosus

Eurasian Rock Pipit

Visi stebėjimai

Geltonoji kielė

Motacilla flava

Western Yellow Wagtail

X.01-IV.15

M.f.thunbergi - visi stebėjimai

M.f.feldeg – LOFK

Geltongalvė kielė

Motacilla citreola

Citrine Wagtail

Visi stebėjimai

Kalninė kielė

Motacilla cinerea

Grey Wagtail

LOFK (24)

Baltoji kielė

Motacilla alba

White Wagtail

XI.01-III.15

M.f.yarrellii – LOFK

Svirbelis

Bombycilla garrulus

Bohemian Waxwing

V.15-IX.15

Vandeninis strazdas

Cinclus cinclus

White-throated Dipper

Visi stebėjimai

Karietaitė

Troglodytes troglodytes

Eurasian Wren

 

Paprastasis erškėtžvirblis

Prunella modularis

Dunnock

XI.15-III.31

Sibirinis erškėtžvirblis

Prunella montanella

Siberian Accentor

LOFK (5)

Liepsnelė

Erithacus rubecula

European Robin

XII.01-II.29

Rytinė lakštingala

Luscinia luscinia

Thrush Nightingale

IX.01-IV.20

Vakarinė lakštingala

Luscinia megarhynchos

Common Nightingale

LOFK (9)

Mėlyngurklė

Luscinia svecica

Bluethroat

 L. s.svecica,

L. s.cyanecula 
visi stebėjimai

Mėlynuodegė

Tarsiger cyanurus

Red-flanked Bluetail

LOFK (6)

Dūminė raudonuodegė

Phoenicurus ochruros

Black Redstart

XI.20-III.15

Paprastoji raudonuodegė

Phoenicurus phoenicurus

Common Redstart

X.15-IV.15

Paprastoji kiauliukė

Saxicola rubetra

Whinchat

X.01-IV.15

Sibirinė juodagalvė kiauliukė

Saxicola maurus

Siberian Stonechat

LOFK (1)

Europinė juodagalvė kiauliukė

Saxicola rubicola

European Stonechat

LOFK (25)

Palšasis kūltupys

Oenanthe isabellina

Isabelline Wheatea

LOFK (1)

Paprastasis kūltupys

Oenanthe oenanthe

Northern Wheatear

X.15-III.31

Margasis kūltupys

Oenanthe pleschanka

Pied Wheatear

LOFK (1)

Baltagurklis strazdas

Turdus torquatus

Ring Ouzel

Visi stebėjimai

Juodasis strazdas

Turdus merula

Common Blackbird

 

Smilginis strazdas

Turdus pilaris

Fieldfare

 

Strazdas giesmininkas

Turdus philomelos

Song Thrush

XII.01-III.15

Baltabruvis strazdas

Turdus iliacus

Redwing

XII.01-III.15

Amalinis strazdas

Turdus viscivorus

Mistle Thrush

XII.01-II.29

Margasis žiogelis

Locustella naevia

Common Grasshopper Warbler

IX.20-IV.20

Upinis žiogelis

Locustella fluviatilis

River Warbler

IX.20-IV.20

Nendrinis žiogelis

Locustella luscinioides

Savi's Warbler

IX.20-IV.15

Mažoji tošinukė

Iduna caligata

Booted Warbler

LOFK (17)

Meldinė nendrinukė

Acrocephalus paludicola

Aquatic Warbler

VIII.15-IV.30

Ežerinė nendrinukė

Acrocephalus schoenobaenus

Sedge Warbler

X.01-IV.25

Indinė nendrinukė

Acrocephalus agricola

Paddyfield Warbler

LOFK (3)

Sodinė nendrinukė

Acrocephalus dumetorum

Blyth's Reed Warbler

Visi stebėjimai

Karklinė nendrinukė

Acrocephalus palustris

Marsh Warbler

X.01-V.10

Mažoji krakšlė

Acrocephalus scirpaceus

Eurasian Reed Warbler

X.15-IV.25

Didžioji krakšlė

Acrocephalus arundinaceus

Great Reed Warbler

IX.20-IV.25

Paprastoji tošinukė

Hippolais icterina

Icterine Warbler

X.15-IV.25

Alpinė devynbalsė

Sylvia cantillans

Subalpine Warbler

LOFK (2)

Sardininė juodagalvė devynbalsė

Sylvia melanocephala

Sardinian Warbler

LOFK (3)

Raiboji devynbalsė

Sylvia nisoria

Barred Warbler

IX.01-IV.30

Pilkoji devynbalsė

Sylvia curruca

Lesser Whitethroat

X.01-IV.15

Rudoji devynbalsė

Sylvia communis

Common Whitethroat

X.01-IV.25

Sodinė devynbalsė

Sylvia borin

Garden Warbler

X.15-IV.30

Juodagalvė devynbalsė

Sylvia atricapilla

Eurasian Blackcap

XI.15-IV.15

Šiaurinė pečialinda

Phylloscopus trochiloides

Greenish Warbler

IX.01-V.15

Arktinė pečialinda

Phylloscopus borealis

Arctic Warbler

LOFK (3)

Nykštukinė pečialinda

Phylloscopus proregulus

Pallas's Leaf Warbler

LOFK (58)

Geltonbruvė pečialinda

Phylloscopus inornatus

Yellow-browed Warbler

I.01-XII.31

Sajaninė pečialinda

Phylloscopus humei

Hume's Leaf Warbler

LOFK (5)

Storasnapė pečialinda

Phylloscopus schwarzi

Radde's Warbler

LOFK (1)

Rudoji pečialinda

Phylloscopus fuscatus

Dusky Warbler

LOFK (10)

Žalioji pečialinda

Phylloscopus sibilatrix

Wood Warbler

IX.15-IV.15

Pilkoji pečialinda

Phylloscopus collybita

Common Chiffchaff

XI.15-III.20

Ph. c. tristis - LOFK

Ankstyvoji pečialinda

Phylloscopus trochilus

Willow Warbler

X.15-IV.10

Iberinė pečialinda Phylloscopus ibericus Iberian Warbler LOFK (1)

Paprastasis nykštukas

Regulus regulus

Goldcrest

 

Baltabruvis nykštukas

Regulus ignicapilla

Common Firecrest

XI.01-III.31

Pilkoji musinukė

Muscicapa striata

Spotted Flycatcher

X.01-IV.20

Mažoji musinukė

Ficedula parva

Red-breasted Flycatcher

X.01-IV.20

Baltakaklė musinukė

Ficedula albicollis

Collared Flycatcher

LOFK (18)

Margasparnė musinukė

Ficedula hypoleuca

European Pied Flycatcher

X.01-IV.15

Ūsuotoji zylė

Panurus biarmicus

Bearded Reedling

XII.01-II.29

Ilgauodegė zylė

Aegithalos caudatus

Long-tailed Tit

 A. c. europaeus - visi stebėjiami

Paprastoji pilkoji zylė

Poecile palustris

Marsh Tit

 

Šiaurinė pilkoji zylė

Poecile montanus

Willow Tit

 

Kuoduotoji zylė

Lophophanes cristatus

European Crested Tit

 

Juodoji zylė

Periparus ater

Coal Tit

 

Mėlynoji zylė

Cyanistes caeruleus

Eurasian Blue Tit

 

Žydroji zylė

Cyanistes cyanus

Azure Tit

LOFK (nuo 1964 - 4)

Didžioji zylė

Parus major

Great Tit

 

Bukutis

Sitta europaea

Eurasian Nuthatch

 S. e.asiatica - LOFK

Miškinis liputis

Certhia familiaris

Eurasian Treecreeper

 

Sodinis liputis

Certhia brachydactyla

Short-toed Treecreeper

LOFK (7)

Remeza

Remiz pendulinus

Eurasian Penduline Tit

XI.01-III.20

Baltavokis rudašonis

Zosterops erythropleurus

Chestnut-flanked White-eye

Visi stebėjimai (1)

Volungė

Oriolus oriolus

Eurasian Golden Oriole

IX.15-IV.30

Palšoji medšarkė

Lanius isabellinus

IsabellineShrike

LOFK (1)

Paprastoji medšarkė

Lanius collurio

Red-backed Shrike

X.01-IV.30

Juodakaktė medšarkė

Lanius minor

Lesser Grey Shrike

LOFK (nuo 2004 m. - 9)

Plėšrioji medšarkė

Lanius excubitor

Great Grey Shrike

 

Sibirinė medšarkė

Lanius borealis Northern Shrike LOFK (1)

Kėkštas

Garrulus glandarius

Eurasian Jay

 

Sibirinis kėkštas

Perisoreus infaustus

Siberian Jay

LOFK (1)

Šarka

Pica pica

Eurasian Magpie

 

Riešutinė

Nucifraga caryocatactes

Spotted Nutcracker

 

Kuosa

Coloeus monedula

Western Jackdaw

 

Kovas

Corvus frugilegus

Rook

 

Juodoji varna

Corvus corone

Carrion Crow

LOFK (24)

Pilkoji varna

Corvus cornix

Hooded Crow

 

Kranklys

Corvus corax

Northern Raven

 

Paprastasis varnėnas

Sturnus vulgaris

Common Starlin

XII.01-II.15

Rožinis varnėnas

Pastor roseus

Rosy Starling

LOFK (12)

Rusvapilvis blizgusis varnėnas

Lamprotornis superbus

Superb Starling

Visi stebėjimai (1)

Naminis žvirblis

Passer domesticus

House Sparrow

 

Karklažvirblis

Passer montanus

Eurasian Tree Sparrow

 

Paprastasis kikilis

Fringilla coelebs

Common Chaffinch

 

Šiaurinis kikilis

Fringilla montifringilla

Brambling

V.01-VIII.31 ir XII.01-II.29

Svilikėlis

Serinus serinus

European Serin

XI.15-III.20

Žaliukė

Chloris chloris

European Greenfinch

 

Dagilis

Carduelis carduelis

European Goldfinch

 

Alksninukas

Spinus spinus

Eurasian Siskin

 

Paprastasis čivylis

Linaria cannabina

Common Linnet

XII.01-II.29

Geltonsnapis čivylis

Linaria flavirostris

Twite

Visi stebėjimai

Paprastasis čimčiakas

Acanthis flammea

Common Redpoll

V.01-IX.20

Mažasis čimčiakas

Acanthis cabaret

Lesser Redpoll

Visi stebėjimai

Poliarinis čimčiakas

Acanthis hornemanni

Arctic Redpoll

Visi stebėjimai

Margasparnis kryžiasnapis

Loxia leucoptera

Two-barred Crossbill

LOFK (nuo 1988 m. – 15)

Eglinis kryžiasnapis

Loxia curvirostra

Red Crossbill

 

Pušinis kryžiasnapis

Loxia pytyopsittacus

Parrot Crossbill

LOFK (nuo 1997 m. – 17)

Raudongalvė sniegena

Carpodacus erythrinus

Common Rosefinch

IX.15-IV.30

Pušinė sniegena

Pinicola enucleator

Pine Grosbeak

LOFK (nuo 1989 m. – 5)

Juodagalvė sniegena

Pyrrhula pyrrhula

Eurasian Bullfinch

 

Svilikas

Coccothraustes coccothraustes

Hawfinch

 

Pentinuotoji starta

Calcarius lapponicus

Lapland Longspur

Visi stebėjimai

Sniegstartė

Plectrophenax nivalis

Snow Bunting

V.01-IX.30

Baltagalvė starta

Emberiza leucocephalos

Pine Bunting

LOFK (1)

Geltonoji starta

Emberiza citrinella

Yellowhammer

 

Sodinė starta

Emberiza hortulana

Ortolan Bunting

Visi stebėjimai

Šiaurinė starta

Emberiza rustica

Rustic Bunting

LOFK (14)

Mažoji starta

Emberiza pusilla

Little Bunting

LOFK (9)

Nendrinė starta

Emberiza schoeniclus

Common Reed Bunting

XII.01-III10

Pilkoji starta

Emberiza calandra

Corn Bunting

I.01-XII.31

Žvilgusis mažasis trupialas

Euphagus cyanocephalus

Brewer's Blackbird

Visi stebėjimai (1)

*Skaičius skliausteliuose prie LOFK nurodo bendrą stebėjimų skaičių.

Žalia spalva pažymėti pakeitimai atlikti perėjus prie IOC taksonominės klasifikacijos.

Reti stebėjimai

2021-10-09
Ciconia ciconia
2021-10-09
Ciconia ciconia
2021-10-09
Ciconia ciconia
2021-10-10
Oriolus oriolus
2021-10-15
Ciconia ciconia
2021-10-14
Calidris melanotos LOFK
2021-10-07
Acrocephalus schoenobaenus
2021-10-14
Myiopsitta monachus
2021-10-14
Ciconia ciconia
2021-10-13
Thalasseus sandvicensis