birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Jūros paukščių priegaudos mažinimo priemonių testavimas Baltijos jūros priekrantėje

Jūros paukščių priegaudos mažinimo priemonių testavimas Baltijos jūros priekrantėje (28MŽ-KL-18-1-04663-PR001)

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija (LŽPGA) bei Klaipėdos universitetu (KU) nuo 2019 m. balandžio mėnesio iki 2021 m. vasario mėnesio vykdo projektą „Jūros paukščių priegaudos mažinimo priemonių testavimas Baltijos jūros priekrantėje“ (28MŽ-KL-18-1-04663-PR001), kuris finansuojamas Europos Sąjungos Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“.

Projekto tikslas:

Sumažinti žvejybos sektoriaus ir nykstančių saugomų jūros paukščių rūšių konfliktus, sumažinant paukščių priegaudą statomuosiuose tinklaičiuose Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje.

Ledinė antis žvejų tinkle. Modesto Bružo nuotrauka

Projekto uždaviniai:

  • Išbandyti statomų tinklaičių naudojimo režimo pakeitimus paros eigoje, siekiant sumažinti paukščių priegaudą;
  • Išbandyti paukščiams atbaidyti skirtus aitvarus jūroje naudojamoms žvejybos priemonėms;
  • Atlikti saugomų jūros paukščių apskaitas Baltijos jūros priekrantėje;
  • Pagal gautus rezultatas parengti rekomendacijas dėl Baltijos jūros priekrantėje žiemojančių paukščių rūšių apsaugos priemonių taikymo bei aplinkosaugos ir žvejybos sektoriaus konfliktų valdymo.

Šiuo metu vykdomas antrasis projekto etapas – eksperimentinės žvejybos priekrantėje ir duomenų rinkimas apie paukščių priegaudą ir žvejybos laimikį, taip pat paukščių atbaidymo priemonių išbandymas prie tinklaičių statymo vietų.

Žvejas ir paukščių atbaidymo priemonės. Modesto Bružo nuotrauka

Laukiami projekto rezultatai:

  • Išbandytas statomų tinklaičių statymas tamsiuoju paros metu ir ištraukimas iki šviesaus paros laiko turėtų sumažinti paukščių priegaudos tikimybę. Jei šis tinklų statymo grafikas turėtų teigiamos įtakos paukščių priegaudos sumažinimui ir neturėtų didelės neigiamos įtakos verslinės žuvies sugavimams, ši priemonė galėtų būti taikoma paukščių apsaugai svarbiose teritorijose.
  • Išbandyti paukščių atbaidymo aitvarai leis įvertinti šios priemonės efektyvumą paukščių priegaudos sumažinimui. Esant teigiamiems priemonės rezultatams, ją būtų galimą taikyti praktikoje vykdant reguliarią žvejybą siekiu sumažinti konfliktus kylančius tarp žiemojančių jūros paukščių ir žvejų.
  • Remiantis gautais rezultatais parengiamos rekomendacijos dėl Baltijos jūros priekrantėje žiemojančių jūros paukščių apsaugos priemonių taikymo bei aplinkosaugos ir žvejybos sektoriaus konfliktų valdymo.

  

   


Reti stebėjimai

2021-01-14
Fringilla montifringilla
2021-01-15
Acanthis cabaret
2021-01-15
Phalacrocorax carbo
2021-01-15
Phalacrocorax carbo
2021-01-15
Aythya ferina
2021-01-15
Sturnus vulgaris
2021-01-15
Tachybaptus ruficollis
2021-01-15
Mareca penelope
2021-01-15
Cygnus cygnus
2021-01-15
Sturnus vulgaris